function OptanonWrapper() { }

Privacy beleid

Algemeen Privacybeleid ManpowerGroup

Datum van inwerkingtreding: 1 december 2015

Bij ManpowerGroup, en bij al onze dochter- en aangesloten ondernemingen, op deze lijst weergegeven, (“ManpowerGroup”) zijn we ons bewust van uw zorgen omtrent de privacy. Dit Algemeen Privacybeleid is van toepassing op (1) onze kandidaten, (2) onze medewerkers, waarmee in dit Beleid worden bedoeld die personen die wij plaatsen bij één van onze klanten of die wij loopbaanveranderingsdiensten bieden, (3) gebruikers van de websites en apps vermeld op deze lijst (de “Websites”), en (4) vertegenwoordigers van onze klanten en vendors. Dit Beleid is niet van toepassing op het op ons hoofdkantoor en het voor ons in de verschillende landen waar wij actief zijn werkzaam personeel, waarmee in dit Beleid wordt bedoeld die personen die in dienst zijn bij ManpowerGroup en die direct voor ManpowerGroup werken en niet direct voor een klant van ManpowerGroup.

Het Beleid beschrijft de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken, met wie wij de informatie delen, en de rechten en mogelijkheden die toekomen aan personen in verband met ons gebruik van hun informatie. Het beschrijft tevens de maatregelen die we nemen om de informatie te beveiligen en de wijze waarop u met ons in contact kan komen inzake onze omgang met de privacy en om gebruik te maken van uw rechten. De wijze waarop wij de privacy garanderen kan, overeenkomstig de lokale gebruiken en wettelijke verplichtingen, van land tot land waarin wij actief zijn verschillen. Landspecifieke informatie is op te vragen door hier te klikken.

Klik op één van de onderstaande hyperlinks om direct naar het desbetreffende onderdeel te springen:

Welke informatie verzamelen we?

We verzamelen persoonlijke gegevens van u op meerdere manieren, zoals via onze Websites en mediakanalen; op onze evenementen en over de telefoon of per fax; bij sollicitaties en in verband met persoonlijke werving; en in de context van onze contacten met klanten en vendors. We kunnen de volgende soorten persoonlijke gegevens verzamelen (voor zover toegestaan onder de lokale wetgeving):

Bovendien kunnen wij informatie die u aanlevert over anderen, zoals informatie over wie te benaderen in het geval van nood, verzamelen.

Automatisch verzamelde informatie

Wanneer u een Website bezoekt, kunnen wij middels bijvoorbeeld cookies, web beacons en webserverlogs automatisch informatie verzamelen. De informatie die wij op deze wijze mogen verzamelen omvat het IP-adres, de unique device identifier (udid), informatie over de gebruikte browser, apparaat, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL’s, informatie over op onze Website gedane handelingen, datum en tijd van bezoeken aan onze Websites en andere gebruikersstatistieken. Een “cookie” is een bestand dat websites naar de computer, of een ander met het internet verbonden apparaat, van de gebruiker zendt om de browser van de bezoeker te identificeren of om informatie of instellingen op te slaan in de browser. Een “web beacon”, ook wel bekend als een “internet tag”, “pixel tag” of “clear GIF”, verwijst webpagina’s naar webservers en hun cookies, en wordt gebruikt om de informatie die door cookies wordt verzameld terug te sturen naar een webserver. Het gebruik van dergelijke automatische verzamelingsmethoden levert ons zogeheten “clickstream data” op, een overzicht van de links en andere inhoud waarop een bezoeker klikt wanneer hij een website bezoekt. Wanneer een bezoeker door de verschillende onderdelen van een website klikt, kan een rapport van de gedane handelingen worden verzameld en opgeslagen. We koppelen bepaalde gegevenselementen die we automatisch hebben verzameld, zoals informatie over uw browser, aan andere informatie die we over u bezitten zodat we bijvoorbeeld kunnen zien of u een door ons aan u verzonden e-mail hebt geopend. U kunt in uw browser instellen dat u meldingen kunt ontvangen wanneer u bepaalde cookies hebt ontvangen, en bepaalde soorten cookies beperken of niet toestaan. Merk daarbij op dat indien u het gebruik van cookies niet toestaat, het kan zijn dat u niet alle functies van onze Websites kunt gebruiken. Voor zover toepasselijke wetgeving dit voorschrijft, zullen wij u om uw instemming vragen voordat wij persoonlijke gegevens van u verzamelen via cookies of soortgelijke automatische middelen.

Derden die op onze Websites apps, tools, widgets en plug-ins, zoals tools om informatie over social media te delen, aanbieden, kunnen ook automatisch informatie verzamelen over uw gebruik van deze functies. Dergelijke informatie wordt direct door de aanbieders van die functies verzameld. Hierop is het privacybeleid van die aanbieders van toepassing. Tenzij anders bepaald in toepasselijke wetgeving is ManpowerGroup niet aansprakelijk voor de omgang met informatie door deze aanbieders.

Waarvoor gebruiken we de door ons verzamelde informatie?

We gebruiken de hierboven beschreven informatie voor de volgende doeleinden (waar dit is toegestaan binnen de lokale wetgeving):

Indien u een medewerker of kandidaat bent en u naar een functie solliciteert of een account aanmaakt om naar een functie te solliciteren, gebruiken wij de informatie omschreven in dit Algemeen Privacybeleid voor zover de lokale wetgeving dat toestaat ook voor:

We kunnen de informatie ook gebruiken op andere manieren, zoals specifiek gemeld tijdens of vóór het verzamelen van de informatie.

We gebruiken de informatie die we hebben verkregen middels cookies, web beacons, pixels, webserverlogs en op andere automatische wijze bovendien voor doeleinden als (i) het op maat maken van onze Websites voor onze gebruikers; (ii) het aanbieden van inhoud toegesneden op de belangen van onze gebruikers en de wijze waarop zij gebruik maken van de Websites; en (iii) het beheren van onze Websites en andere bedrijfsaspecten. Voor zover toepasselijke wetgeving dit voorschrijft, zullen wij u om uw instemming vragen voordat wij informatie over u verzamelen middels cookies of op andere automatische wijze.

Wij maken op onze Websites ook gebruik van analysediensten van derden, zoals Google Analytics en Adobe Omniture. De aanbieders van deze diensten gebruiken technologieën als cookies, webserverlogs en web beacons om ons te helpen uw gebruik van onze Websites te analyseren. De op deze manier verkregen informatie (waaronder het IP-adres) kan worden vrijgegeven aan de aanbieders van deze functies en andere relevante derden  die deze informatie gebruiken om bijvoorbeeld het gebruik van de Websites te analyseren. Voor meer informatie over deze diensten en over hoe u aan kunt geven niet in te stemmen met deze vrijgave verwijzen wij naar de volgende websites en de sites aangegeven in de landspecifieke bijlagen:

Interest-Based Advertising

We kunnen op onze Websites informatie verzamelen over uw activiteiten op het internet om u te voorzien van op uw persoonlijke interesses aangepaste reclame over onze producten en diensten. We kunnen voor dit doeleinde ook informatie ontvangen van de websites van derden waarop onze advertenties worden getoond. Dit onderdeel van ons Algemeen Privacybeleid geeft u verdere details hieromtrent en legt uit welke mogelijkheden u in dit verband heeft.

Omdat we gebruik maken van advertentienetwerken van derden kunt u op websites van anderen advertenties van ons tegenkomen. Het gebruik van dergelijke advertentienetwerken staat ons toe onze berichtgeving te richten op bepaalde demografieën, interesses en context. Middels het netwerk kunnen wij over langere tijd uw activiteiten online volgen door automatisch informatie te verzamelen, waaronder door het gebruik van cookies, webserverlogs, pixels en web beacons van derden. De netwerken gebruiken die informatie om u advertenties te tonen die toegespitst kunnen zijn op uw persoonlijke interesse. De informatie die namens ons door onze advertentienetwerken kan worden verzameld omvat informatie over uw bezoeken aan websites waarop advertenties van ManpowerGroup worden getoond, zoals de pagina’s of advertenties die u bekijkt en de handelingen die u uitvoert op de websites. Het verzamelen van gegevens vindt plaats op zowel onze Websites als op de websites van derden die deelnemen aan deze netwerken. Dit proces ondersteunt ons ook in het nagaan van de effectiviteit van onze marketingactiviteiten. Indien u aan wenst te geven geen prijs te stellen op ons gebruik van interest-based advertising gaat u naar http://www.aboutads.info/choices/. Voor zover toepasselijke wetgeving dit voorschrijft zullen wij u om uw instemming vragen alvorens gebruik te maken van uw informatie voor interest-based advertising.

Onze Websites zijn niet ontworpen om te reageren op “volg me niet”-signalen van browsers.

Welke informatie delen we?

Wij geven geen persoonlijke gegevens die we van u verzamelen vrij, behalve voor zover dit vermeld staat in dit Algemeen Privacybeleid of in de afzonderlijke meldingen die wij tonen bij bepaalde handelingen.  Wij delen persoonlijke gegevens met vendors die in onze opdracht namens ons diensten verlenen. Wij geven deze vendors geen toestemming deze informatie te gebruiken of vrij te geven anders dan voor zover dit nodig is om namens ons diensten te kunnen verlenen of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij kunnen tevens uw persoonlijke gegevens delen (i) met onze dochter- en aangesloten ondernemingen; (ii) met klanten die vacatures open kunnen hebben staan of onze kandidaten kunnen plaatsen, indien u een kandidaat bent; en (iii) met anderen met wie wij samenwerken, zoals arbeidsbemiddelaars en onderaannemers, om werk voor u te vinden.

Bovendien kunnen wij informatie over u vrijgeven (i) indien wij daartoe verplicht zijn bij wet- of regelgeving; (ii) aan handhavingsorganisaties of andere overheidsfunctionarissen die een wettelijk verzoek om vrijgave overleggen; en (iii) wanneer wij van mening zijn dat vrijgave noodzakelijk of aangewezen is om fysieke of financiële schade te voorkomen, of in verband met een onderzoek naar vermoede of concrete fraudulente of illegale handelingen. Wij behouden ook het recht voor om persoonlijke gegevens die wij van u bezitten over te dragen indien wij onze onderneming of middelen geheel of gedeeltelijk verkopen of overdragen (waaronder in het geval van reorganisatie, ontbinding of faillissement).

Informatie die wij verkregen hebben van plug-ins en widgets van derden op onze Websites (zoals informatie over uw gebruik van een tool om informatie via social media te delen) wordt direct verzameld door de aanbieders van deze plug-ins en widgets. Het privacybeleid van de aanbieders van deze plug-ins en widgets is van toepassing op deze informatie en ManpowerGroup is niet aansprakelijk voor de omgang met deze informatie door deze aanbieders.

Uw rechten en mogelijkheden

Wij bieden u een aantal mogelijkheden in verband met de persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen en over de wijze waarop wij met u communiceren. Neemt u contact met ons op zoals aangegeven in het onderdeel “Contact” van dit Algemeen Privacybeleid indien u uw voorkeuren wilt wijzigingen, een verzoek in wilt dienen om uw informatie uit onze mailinglijsten te verwijderen, gebruik wenst te maken van uw rechten of een vraag wenst in te dienen. Voor zover de wetgeving van het rechtsgebied waarin u zich bevindt dit toestaat kunt u verzoeken om toegang tot de persoonlijke gegevens die wij van u bezitten of ons verzoeken deze informatie te corrigeren, bij te werken, te verwijderen of te blokkeren door contact met ons op te nemen zoals hieronder beschreven. Voor zover de wetgeving dit toestaat kunt u iedere eerder aan ons gegeven toestemming intrekken of op ieder moment op rechtmatige gronden bezwaar aantekenen tegen de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, en wij zullen ons dan aan uw voorkeuren aanpassen.

Indien u aan wenst te geven geen prijs te stellen op ons gebruik van interest-based advertising gaat u naar http://www.aboutads.info/choices/..

Speciale melding voor inwoners van Californië

Onder voorbehoud van een aantal beperkingen is het inwoners van Californië toegestaan ons te vragen om (i) een lijst met bepaalde soorten persoonlijke gegevens die wij in het direct voorafgaande kalenderjaar hebben verstrekt aan derden voor directe marketingdoeleinden, en (ii) de namen van die derden. Indien u als inwoner van Californië een dergelijk verzoek in wenst te dienen, kunt u contact met ons opnemen als vermeld in “Contact”, onderstaand.

Gegevensoverdracht    

Wij verzenden de persoonlijke gegevens die we van u verzamelen naar landen anders dan het land waarin de informatie oorspronkelijk is verzameld. Die landen kunnen andere gegevensbeschermingswetgeving kennen dan het land waarin u de informatie oorspronkelijk gegeven hebt. Wanneer wij uw informatie verzenden naar andere landen beschermen wij de informatie op de wijze beschreven in dit Algemeen Privacybeleid.

Indien u zich bevindt in de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland leven wij de toepasselijke verplichtingen ten aanzien van het bieden van voldoende bescherming aan persoonlijke gegevens die worden verzonden naar ontvangers in landen buiten de EER of Zwitserland na.

Hoe beschermen wij persoonlijke gegevens?

Wij maken gebruik van administratieve, technische en fysieke beveiliging om de persoonlijke gegevens die u opgeeft te beschermen tegen onvoorzien(e), onwettig(e) of onbevoegd(e) vernieling, verlies, wijziging, toegang, openbaring of gebruik.

Links naar sites, apps en diensten van derden

Voor uw gemak en om u te voorzien van informatie kunnen onze Websites links bevatten naar sites, apps en diensten die aangeboden kunnen worden door bedrijven die niet verbonden zijn aan ManpowerGroup.  Deze bedrijven kunnen hun eigen privacybeleid bezitten en wij raden u met klem aan dit beleid door te lezen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de omgang met de privacy door enige sites, apps en diensten niet aangeboden door ManpowerGroup.

Wijzigingen van ons Algemeen Privacybeleid

Dit Algemeen Privacybeleid (inclusief bijlagen) kan van tijd tot tijd aangepast worden om wijzigingen in onze omgang met persoonlijke gegevens weer te geven. Indien er belangrijke wijzigingen worden doorgevoerd zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door een duidelijk zichtbaar bericht te plaatsen op onze Websites dat bovenaan het Beleid weergeeft wanneer het voor het laatst gewijzigd is.

Contact

Mocht u lokale vragen of opmerkingen hebben ten aanzien van dit Algemeen Privacybeleid, gebruik wensen te maken van uw rechten of een verzoek in willen dienen om de informatie die wij over u hebben of uw voorkeuren aan te passen, dan kunt u een mail sturen naar [email protected] .

Mocht u internationale vragen of opmerkingen hebben ten aanzien van dit Algemeen Privacybeleid, gebruik wensen te maken van uw rechten, dan kunt u een brief sturen naar:

ManpowerGroup Inc.

t.a.v: General Counsel
100 Manpower Place
Milwaukee, WI 53212

Indien u zich bevindt in de Europese Unie, neemt u dan contact op met:

Experis

t.a.v: Director of Legal Affairs, EMEA
The Helicon
One South Place
London EC2M 2RB
Verenigd Koninkrijk

Lijst van dochter- en aangesloten ondernemingen

Naam van onderneming Gevestigd in Staat / Land
Benefits S.A. Argentinië
Cotecsud S.A.S.E. Argentinië
Right Management S.A. Argentinië
Ruralpower SA Argentinië
Salespower S.A. Argentinië
Greythorn Pty Ltd. Australië
Manpower Services (Australia) Pty. Ltd. Australië
Marks Sattin (Australia) Pty Limited Australië
Marks Sattin Holdings (AsiaPac) Pty Limited Australië
Right Management Consultants (OC) Pty Ltd. Australië
Right Management Consultants Holdings Pty Ltd Australië
Right Management Consultants International Pty Ltd Australië
Right Management Consultants Pty Ltd Australië
Safesearch Pty Limited Australië
Experis Services GmbH Oostenrijk
ManpowerGroup GmbH Oostenrijk
ManpowerGroup Holding GmbH Oostenrijk
Right Management Austria GmbH Oostenrijk
Manpower Bel LLC Wit-Rusland
RO of Manpower CIS LLC in Belarus Republic Wit-Rusland
Experis Belgium SA België
Manpower Personal Services NV België
ManpowerGroup Solutions Belgium SA België
Netmagic II Sarl België
Network Computing Technology & Services Sarl België
Right Management Belgium NV België
S.A. Manpower (Belgium)  N.V. België
Manpower Brasil Ltda. Brazilië
Manpower Professional Ltda. Brazilië
Manpower Staffing Ltda. Brazilië
Right do Brasil Ltda Brazilië
Clarendon Parker Holdings Ltd (CPHL) Britse Maagdeneilanden
ManpowerGroup Greater China (Cayman) Limited Britse Maagdeneilanden
Bulgaria Team EOOD Bulgarije
Manpower Bulgaria OOD Bulgarije
Manpower, Inc./California Peninsula Californië, VS
Manpower Services Canada Limited Canada
Right Management Canada Canada
Techno5, Inc. Canada
ManpowerGroup Greater China (BVI) Limited Kaaimaneilanden
Experis Management Consulting (Shanghai) Co. Ltd. China
Manpower & MIITEC Staffing Services (Beijing) Co. Ltd China
Manpower & Reach Human Resource Services (Guangzhou) Co.,Ltd China
Manpower & Standard Labor Service (Beijing) Co. Ltd. China
Manpower Business Consulting (Shanghai) Co. Ltd. China
Manpower Caden (China) Co., Ltd. China
Manpower Staffing Services (Shanghai) Co. Ltd. China
ManpowerGroup (China) Human Resources Co., Ltd. China
Right Management China China
Right Management Consulting (Shanghai) Co., Ltd China
Xi’an Foreign Enterprise Service Co., Ltd. China
Manpower de Colombia Ltda. Colombia
Manpower Professional Ltd. Colombia
Manpower Costa Rica, S.A. Costa Rica
Manpower Professional Costa Rica, S.A. Costa Rica
Manpower DOO Kroatië
Manpower Savjetovanje DOO Kroatië
ManpowerGroup Business Solutions Ltd. Cyprus
ManpowerGroup s.r.o. Tsjechië
Right Czech Republic Tsjechië
blueRADIAN Engineering, LLC Delaware, VS
CareerHarmony, Inc. Delaware, VS
COMSYS Information Technology Services, LLC Delaware, VS
Experis IT Services US, LLC Delaware, VS
Econometrix, LLC Delaware, VS
Experis Finance US, LLC Delaware, VS
Manpower CIS Inc. Delaware, VS
Manpower Finances LLC Delaware, VS
Manpower Franchises, LLC Delaware, VS
Manpower Holdings, Inc. Delaware, VS
Manpower US Inc. Delaware, VS
PFI LLC Delaware, VS
Plum Rhino Consulting LLC Delaware, VS
Right License Holding, Inc. Delaware, VS
TAPFIN LLC Delaware, VS
Experis A/S Denemarken
Manpower Europe Holdings, Aps Denemarken
Right Management Denmark A/S Denemarken
Right Management Nordic Holding A/S Denemarken
Manpower Republica Dominicana, S.A. Dominicaanse Republiek
Manpower El Salvador, S.A. de C.V. El Salvador
Manpower OÜ Estland
Manpower Inclusive Oy Finland
ManpowerGroup Contact Center OY Finland
ManpowerGroup OY Finland
ManpowerGroup Solutions OY Finland
 ManpowerGroup Solutions SAS Frankrijk
Damilo Consulting Sas Frankrijk
Damilo Information Technology Sas Frankrijk
Damilo Sas Frankrijk
Elan I.T. Resource SAS Frankrijk
Experis Executive France Frankrijk
Experis Executive Lyon SAS Frankrijk
Experis Management de Transition SA Frankrijk
Finatel SAS Frankrijk
Futur Skill IT Frankrijk
Manpower Egalite Des Chances SAS Frankrijk
Manpower France Holding SAS Frankrijk
Manpower France SAS Frankrijk
Manpower Nouvelles Competences SAS Frankrijk
ManpowerGroup France SAS Frankrijk
Ovialis SAS Frankrijk
Proservia Delivery Services Frankrijk
Proservia SAS Frankrijk
Proservia WorkStation Services SAS Frankrijk
Right Management SAS Frankrijk
Supplay SAS Frankrijk
Syfadis Sas Frankrijk
Tapfin Sarl Frankrijk
AviationPower GmbH Duitsland
AviationStaffManagement GmbH Duitsland
AviationworX GmbH Duitsland
Bankpower GmbH Personaldienstleistungen Duitsland
Experis GmbH Duitsland
Jefferson Wells GmbH Duitsland
Manpower Beteiligungsgesellschaft GmbH Duitsland
Manpower GmbH & Co. KG Personaldienstleistungen Duitsland
ManpowerGroup Deutschland GmbH Duitsland
ManpowerGroup Solutions GmbH Duitsland
Right Management GmbH Duitsland
Vivento Interim Services GmbH Duitsland
ManpowerGroup S.A. Griekenland
Project Solutions S.A. Griekenland
Manpower Guatemala S.A. Guatemala
Manpower Professional Guatemala S.A. Guatemala
Manpower Honduras, S.A. Honduras
Jefferson Wells HK Limited Hongkong
Legal Futures (HK) Limited Hongkong
Manpower Services (Hong Kong) Limited Hongkong
ManpowerGroup Greater China (HK) Limited Hongkong
ManpowerGroup Solutions Holdings Hong Kong Limited Hongkong
Right Management Consultants Ltd (Hong Kong) Hongkong
Right Management Hong Kong Holdings Limited Hongkong
Right Management Hong Kong Ltd. Hongkong
Standard Management Consulting Limited Hongkong
Manpower Business Solutions Kft Hongarije
Manpower Munkaero Szervezesi KFT Hongarije
RMC OF Illinois, Inc. Illinois, VS
Experis IT Private Limited India
Experis Solutions Pvt. Ltd. India
ManpowerGroup Services India Pvt. Ltd. India
Right Management India Pvt.Limited India
Experis Limited Ierland
Manpower Holdings (Ireland) Limited Ierland
ManpowerGroup (Ireland) Limited Ierland
Right Transition Ltd Ierland
Adam Ltd. Israël
Adi Ltd. Israël
Career Harmony, Ltd. Israël
Career Management of Housing for Elderly Ltd. Israël
Connect IT Ltd. Israël
Experis BI Ltd. Israël
Experis I.T.S. Ltd. Israël
Experis Software Ltd. Israël
M.F.S. Manpower Facility Services Ltd Israël
M.P.H. Holdings Ltd. Israël
Manpower Care Ltd. Israël
Manpower Group Solutions Ltd. Israël
Manpower Israel Limited Israël
ManpowerGroup Israel Holdings Ltd. Israël
ManpowerGroup Solutions Language Services Israël
MNPM LTD Israël
Nativ 2 Ltd. Israël
Telepower Ltd. Israël
Unison Engineering Projects Ltd. Israël
Elan Solutions SRL Italië
Experis SRL Italië
Jefferson Wells Srl Italië
JTeck Srl Italië
Manpower Formazione Srl Italië
Manpower Italia S.r.l. Italië
Manpower Srl Italië
ManpowerGroup Solutions SRL Italië
Right Management Consultants (Italy) SRL Italië
Experis Technology Futures Co. Ltd. Japan
Human Business Associates Co. Ltd. Japan
JobSearchpower Co. Ltd. Japan
JobSupportpower Co. Ltd. Japan
Legal Futures Japan K.K. Japan
ManpowerGroup Co. Ltd. Japan
Motus Godokaisha Japan
Manpower Kaz LLC Kazachstan
Representative Office of Manpower CIS LLC in Kazakhstan Kazachstan
Manpower Korea, Inc. Korea
Manpower Service Inc. Korea
ManpowerGroup Korea, Inc. Korea
Right Management Korea Co. Ltd. Korea
Representative Office of UAB “Manpower Lit” in Latvia Letland
Manpower Lit UAB Litouwen
Elan IT Resource S.a.r.l. Luxemburg
Manpower Business Solutions Luxembourg S.A. Luxemburg
ManpowerGroup S.A. Luxemburg
Right Management Luxembourg SA Luxemburg
Manpower Services (Macau) Limited Macau
Manpower Business Solutions (M) Sdn Bhd Maleisië
Manpower Staffing Services (Malaysia) Sdn Bhd Maleisië
Right Management (Malaysia) Sdn Bhd Maleisië
Right Management Consultants International Pty Ltd Maleisië
Techpower Consulting Sdn Bhd Maleisië
Manpower Antilles Martinique
Agropower, S.A. de C.V. Mexico
Experis Mexico S.A. de C.V. Mexico
Factoria y Manufactura S.A. de C.V. Mexico
Intelecto Tecnologico, S.A. De C.V. Mexico
Manpower Corporativo, S.A. de C.V. Mexico
Manpower Industrial, S. de R.L. de C.V. Mexico
Manpower Mensajeria, S.A. de C.V. Mexico
Manpower Professional, S.A. de C.V. Mexico
Manpower, S.A. de C.V. Mexico
Nurse.Co de Mexico, S.A. de C.V. Mexico
Payment Services S.A. de C.V. Mexico
Right Management S.A. de C.V. Mexico
Tecnologia y Manufactura, S.A. de C.V. Mexico
Manpower Monaco SAM Monaco
Management Business Services Maroc Sarl Marokko
Societe Marocaine De Travail Temporaire Marokko
Experis Nederland B.V. Nederland
iJobs B.V. Nederland
iSense &… B.V. Nederland
iSense Amsterdam B.V. Nederland
iSense Beheer B.V. Nederland
iSense Contract Beheer B.V. Nederland
iSense Corporate Staffing B.V. Nederland
iSense Eindhoven B.V. Nederland
iSense General Staffing B.V. Nederland
iSense Rotterdam B.V. Nederland
Manpower B.V. Nederland
Manpower Business Services BV Nederland
Manpower Direkt B.V. Nederland
Manpower Engineering Industry BV Nederland
Manpower Food Industry BV Nederland
Manpower Heavy Industry BV Nederland
Manpower Logistics BV Nederland
Manpower Management B.V. Nederland
Manpower Pharmaceuticals & Basic Industry BV Nederland
Manpower Solutions B.V. Nederland
Manpower Special Staffing B.V. Nederland
ManpowerGroup Netherlands BV Nederland
ManpowerGroup Solutions B.V. Nederland
Peak IT B.V. Nederland
Right Management Nederland B.V. Nederland
Salarisprofs B.V. Nederland
Ultraflex B.V. Nederland
Ultrasearch B.V. Nederland
Manpower Nouvelle Caledonie Sarl Nieuw-Caledonië
Manpower Recrutement Sarl Nieuw-Caledonië
Global Career Link Limited Nieuw-Zeeland
Manpower Services (New Zealand) Ltd. Nieuw-Zeeland
Manpower Nicaragua S.A. Nicaragua
Avan AS Noorwegen
Experis AS Noorwegen
Experis Staffing Service AS Noorwegen
Framnaes Installajon A/S Noorwegen
Manpower AS Noorwegen
Manpower Staffing Services AS Noorwegen
ManpowerGroup AS Noorwegen
ManpowerGroup Solutions AS Noorwegen
Right Management Norway AS Noorwegen
Workshop Bemanning og Kompetanse AS Noorwegen
Workshop Holding AS Noorwegen
Manpower Panama S.A. Panama
Staffing Services Panama, S.A. Panama
Manpower Paraguay S.R.L. Paraguay
Right Management Inc. Pennsylvania, VS
Manpower Peru S.A. Peru
Manpower Professional Services S.A. Peru
Right Management Peru S.A.C. Peru
Manpower Outsourcing Services Inc. Filipijnen
HR Hunters Sp.zo.o. Polen
Manpower Transactions Sp. Zo.o. Polen
ManpowerGroup Polska Sp.Zo.o. Polen
ManpowerGroup Solutions Sp. Zo.o. Polen
MP Management Sp.z.o.o. Polen
MP Services Sp. Zo. o. Polen
Right Management Poland Polen
Experis Lda. Portugal
Manpower Portugal – Empresa de Trabalho Temporario S.A. Portugal
ManpowerGroup Portugal – SGPS, S.A. Portugal
ManpowerGroup Solutions Lda. Portugal
Manpower Ocean Indien Réunion
Manpower HR SRL Roemenië
SC Manpower Romania SRL Roemenië
Manpower CIS LLC Rusland
Clarendon Parker Arabia Saoedi-Arabië
Manpower Business Solutions d.o.o. Servië
Manpower LLC Belgrade Servië
Manpower Professional Singapore Pte Ltd Singapore
Manpower Staffing Services (Singapore) Pte. Ltd. Singapore
Marks Sattin (Singapore) Pte. Limited Singapore
Right Management Singapore Pte. Ltd. Singapore
WDC Consulting Singapore Pte. Ltd. Singapore
Manpower Slovakia SRO Slowakije
Manpower d.o.o. Slovenië
Manpower SA (Pty) Ltd. Zuid-Afrika
Anyhelp International, S.L.U. Spanje
ByManpower, S.L.U. Spanje
Experis ManpowerGroup S.L.U. (voorheen:  Elan IT Resource Computing S.L.) Spanje
Manpower Team E.T.T., S.A.U. Spanje
ManpowerGroup Solutions S.L.U. Spanje
Right Management Spain, S.L.U. Spanje
Elan IT Resources AB Zweden
Experis AB Zweden
Manpower AB Zweden
Manpower EL & Tele AB Zweden
Manpower Student AB Zweden
Manpower Telge Jobbstart AB Zweden
ManpowerGroup AB Zweden
ManpowerGroup Solutions AB Zweden
ManpowerGroup Solutions IT AB Zweden
Right Management Sweden AB Zweden
Experis AG Zwitserland
Experis Schweiz AG Zwitserland
M.S.A. Zwitserland
Matchix AG Zwitserland
Right Management Switzerland  AG Zwitserland
Manpower Services (Taiwan) Co., Ltd. Taiwan
Right Management Consulting Taiwan Limited Taiwan
Right Management Taiwan Co., Ltd. Taiwan
HR Power Solution Co., Ltd. Thailand
Manpower Professional and Executive Recruitment Co., Ltd. Thailand
Skillpower Services (Thailand) Co. Ltd. Thailand
Manpower Business Services Tunisie Sarl Tunesië
Manpower Tunisie International Sarl Tunesië
Manpower Tunisie Sarl Tunesië
Manpower Insan Kaynaklari Limited Sirketi Turkije
Manpower Secme ve Yerlestirme Hizmetleri Limited Sirketi Turkije
Manpower , Middle East LLC VAE
Manpower Middle East-FZ LLC VAE
Manpower Ukraine LLC Oekraïne
Representative Office of Manpower CIS LLC in Ukraine Oekraïne
777 Recruitment Limited Verenigd Koninkrijk
AviationPower UK Ltd Verenigd Koninkrijk
Bafin Holdings Verenigd Koninkrijk
Brook Street (UK) Limited Verenigd Koninkrijk
Brook Street Bureau PLC Verenigd Koninkrijk
BS Project Services Limited Verenigd Koninkrijk
Challoners Limited Verenigd Koninkrijk
Comsys VMS Limited Verenigd Koninkrijk
Esanda Limited Verenigd Koninkrijk
Experis Finance Limited Verenigd Koninkrijk
Experis Group Limited Verenigd Koninkrijk
Experis Limited Verenigd Koninkrijk
Experis Resource Support Services Limited Verenigd Koninkrijk
Integral Search & Selection Limited Verenigd Koninkrijk
Jefferson Wells Limited Verenigd Koninkrijk
Juice Resource Solutions Limited Verenigd Koninkrijk
Manpower Contract Services Limited Verenigd Koninkrijk
Manpower Holdings Limited Verenigd Koninkrijk
Manpower IT Services Limited Verenigd Koninkrijk
Manpower Nominees Limited Verenigd Koninkrijk
Manpower Public Limited Company Verenigd Koninkrijk
Manpower Services Ltd. Verenigd Koninkrijk
Manpower UK Limited Verenigd Koninkrijk
Nicholas Andrews Limited Verenigd Koninkrijk
Right Corecare Limited Verenigd Koninkrijk
Right Management Limited Verenigd Koninkrijk
RMC EMEA Ltd. Verenigd Koninkrijk
SJB Corporate Limited Verenigd Koninkrijk
SJB Services UK Limited Verenigd Koninkrijk
Temp Finance & Accounting Service Limited Verenigd Koninkrijk
The Empower Group Ltd. Verenigd Koninkrijk
Aris Sociedad Anonima Uruguay
ManpowerGroup Public Sector Inc Virginia, VS
Manpower AS de Venezuela C.A. Venezuela
Manpower Empresa de Trabajo Temporal, C.A. Venezuela
Servicios Alleray, C.A. Venezuela
Manpower Vietnam Company Ltd. Vietnam
Right Management Vietnam Company Ltd. Vietnam
Brook Street Bureau Inc. Wisconsin, VS
Manpower Nominees Inc. Wisconsin, VS
Experis US Inc Wisconsin, VS
Signature Graphics of Milwaukee, LLC Wisconsin, VS
ManpowerGroup US Inc. Wisconsin, VS
ManpowerGroup Global Inc. Wisconsin, VS
ManpowerGroup Mexico Holdings LLC Wisconsin, VS


Lijst van Websites

Apps

Analytic Device by Manpower promociones (Android)
Econometrix Alpha (Apple)
Experis by Manpower S.A. de C.V. (Apple)
Jobs – Manpower USA (Android)
MANPO by ManpowerGroup Maroc (Android & Apple)
Manpower Israel (Apple)
Manpower Meca App (Android & Apple)
Manpower Mexico (Apple)
Manpower Mobile Time Sheet by Manpower Thailand (Android & Apple)
Manpower: Talento en Evolución by ManpowerGroup Brazil (Android)
Mon Manpower by Manpower France (Android)
My Syfadis by Futurskill (Android & Apple)

Websites

1brookstreet.co.uk experis.pl
1brookstreet.com experis.se
aboutmanpower-austria.com experis-executive.fr
apexemployment.co.uk experisindia.com
aptops.com.my experisjobs.ca
aviationpower.de experisjobs.com
aviationworx.de experisjobs.us
bankpower.de experisportal.fi
brookstreet.co.uk experis-services.at
brookstreetaccess.co.uk experisslovakia.sk
brookstreetaccess.com experis-software.co.il
brookstreetachieve.co.uk experisuat.fi
brookstreetbureau.co.uk extranet.right.com
brookstreetexecutive.co.uk flexibalance.de
brookstreetinc.com flood-doors.no
brookstreetonline.co.uk fondationmanpowergroup.fr
bscareonline.co.uk futurskill.be
bseducation.co.uk futurskill.fr
bsexecutive.co.uk futurskill-digital.fr
bshealthcare.co.uk gesunde-zeitarbeit.biz
bshomecare.co.uk gesunde-zeitarbeit.com
bshousing.co.uk gesunde-zeitarbeit.de
bsinsurance.co.uk gesunde-zeitarbeit.info
bsprofessional.co.uk gesunde-zeitarbeit.net
bsprojectservices.co.uk groundworx.aero
bssocialcare.co.uk groundworx.de
candidate.experis.com itecpower.com.cn
candidate.manpower.com localjobsontheweb.co.uk
careerharmony.com localjobsontheweb.com
ce-proservia.com manpower.at
cesupplay.fr manpower.be
clientportal.right.com manpower.bg
coach.right.com manpower.ca
cparkerworldwide.com manpower.ca
econometrix.com manpower.ch
elan-it-resource.de manpower.co.il
e-manpower-austria.com manpower.co.kr
experis.at manpower.co.nz
experis.be manpower.co.uk
experis.ca manpower.co.za
experis.ch manpower.com
experis.co manpower.com.ar
experis.co.il manpower.com.au
experis.co.nz manpower.com.br
experis.co.uk manpower.com.cn
experis.com manpower.com.hk
experis.com.ar manpower.com.mo
experis.com.cn manpower.com.mx
experis.com.hk manpower.com.ni
experis.com.pe manpower.com.pe
experis.com.tw manpower.com.ph
experis.dk manpower.com.pl
experis.es manpower.com.py
experis.fi manpower.com.sg
experis.it manpower.com.tr
experis.jp manpower.com.tw
experis.lu manpower.com.uy
experis.mx manpower.com.ve
experis.net.br manpower.com.vn
experis.nl manpower.cz
experis.no manpower.de
experis.pe manpower.dk
manpower.ec manpowergroup.tn
manpower.ee manpowergroup.us
manpower.es manpowergroupblogs.us
manpower.fi manpowergroupcolombia.co
manpower.fr manpowergroup-rpocareers.com
manpower.hr manpowergroupsolutions.be
manpower.hu manpowergroupsolutions.co.uk
manpower.ie manpowergroupsolutions.com
manpower.it manpowergroupsolutions.cz
manpower.lt manpowergroupsolutions.de
manpower.lu manpowergroupsolutions.fi
manpower.lv manpowergroupsolutions.it
manpower.mc manpowergroupsolutions.nl
manpower.nc manpowergroupsolutions.no
manpower.nl manpowergroup-solutions-recrutement.fr
manpower.no manpowerjobs.bg
manpower.pl manpowerjobs.co.za
manpower.ro manpowerjobs.com
manpower.rs manpowerjobs.hr
manpower.se manpowerjobs.ie
manpower.si manpowerjobs.pl
manpower.us manpowerjobs.si
manpoweragenciadecolocacion.es manpowerjobs.sv
manpowerassessments.com manpowerprof.com.cn
manpower-austriaonline.com manpowerprofessional.co.il
manpower-bereshit.co.il manpowerprofessional.com.br
manpower-bs.co.il manpowerprofessional.com.cn
manpowerbusinesssolutions.com manpowerprofessional.com.pl
manpowercare.com.cn manpowerprofessional.tn
manpowercarehome.co.il manpowerprofessionaljobs.pl
manpowercontactcenter.com manpowerservices.jobs
manpowerdirect.com.cn manpowerstaffing.com.cn
manpowerdirecthire.com manpower-talent.co.il
manpowergroup.ae manpowertdc.com
manpowergroup.at manpowertdc.skillport.com
manpowergroup.be manpowerthailand.com
manpowergroup.co.in manpower-tunisie.com
manpowergroup.co.nz manpoweruat.fi
manpowergroup.co.uk manpower-venezuela.com
manpowergroup.com mgsl.co.il
manpowergroup.com.ar mitblogs.co.il
manpowergroup.com.mx mnpwr.com
manpowergroup.com.my monparcoursformation.com
manpowergroup.com.pe monparcoursformation.fr
manpowergroup.cz mplearningservices.fi
manpowergroup.de mpmantra.com
manpowergroup.dk mpprof.com.cn
manpowergroup.es mpsog.com.my
manpowergroup.eu mybrookstreet.co.uk
manpowergroup.fi mybrookstreet.com
manpowergroup.fr myfuturskill.fr
manpowergroup.ie mymanpower.jobs
manpowergroup.it netmagic.be
manpowergroup.jp offline.manpower.com
manpowergroup.mx onebrookstreet.co.uk
manpowergroup.nl onebrookstreet.com
manpowergroup.no pixid.fr
manpowergroup.pe primemanpower.com.ph
manpowergroup.pl pro-assign.jp
manpowergroup.pt proservia.com
manpowergroup.ru proservia.fr
manpowergroup.se proservialeblog.fr
proserviarecrute.fr rightmanagement.es
pypmanpower.com.ar rightmanagement.fi
rededetalentosbrasil.com.br rightmanagement.fr
right.co.kr rightmanagement.hk
right.com rightmanagement.ie
right.com.au rightmanagement.it
right.com.sg rightmanagement.jp
right.sg rightmanagement.lu
rightcareer.right.com rightmanagement.nl
rightchoice.com.br rightmanagement.no
righteverywhere.com rightmanagement.pl
rightflorida.com rightmanagement.se
rightmanagement.be rightredeployment.com.au
rightmanagement.ca rt.right.com
rightmanagement.ch rt-reports.right.com
rightmanagement.cn sharepoint.right.com
rightmanagement.co sharetalent.right.com
rightmanagement.co.in supplay.fr
rightmanagement.co.uk surviveandthrive.co.uk
rightmanagement.com taiwanjobs.com.tw
rightmanagement.com.ar tapfin.com
rightmanagement.com.au telge.se
rightmanagement.com.br usmanpower.com
rightmanagement.com.mx vagasmanpower.com.br
rightmanagement.cz vestashiring.com
rightmanagement.de vivento-is.de
rightmanagement.dk wdc.in
xafesco.com wellness.rightmanagement.co.uk


Bijlage België

Indien u een inwoner bent van België, zijn de volgende specifiek voor België toepasselijke bepalingen van toepassing op onze verwerking van uw persoonlijke gegevens en dit in aanvulling op of in plaats van de desbetreffende onderdelen van ons Algemeen Privacybeleid: