function OptanonWrapper() { }

Recruitment Consultant M/V

Job Details

Hoofddoel van de functie:

De Recruitment Consultant is verantwoordelijk voor de hyperefficiënte sourcing en pooling in een specifieke activiteitensector (IT, Engineering, Financiën, …) om de Business Consultant te helpen de aanvragen van klanten snel te beantwoorden.

De Recruitment Consultant is de eerste persoon waar kandidaten contact mee zullen hebben bij Experis. Hij is in staat Experis tegelijk te positioneren als een ‘employer of choice’ (aanwerving) en als een ‘betrouwbare adviseur voor carrièrewendingen’ (vast personeel). De Recruitment Consultant speelt de rol van senior merkambassadeur naar de talenten op de markt toe.

De Recruitment Consultant werkt binnen de context van ManpowerGroup, in overeenstemming met het tactische plan en de prioriteiten die door de Business Manager en de Business Unit Manager worden bepaald.

Hoofdtaken / verantwoordelijkheden:

Binnen ManpowerGroup

 • Oefent zijn functie uit in het bredere wettelijke en ethische kader zoals bepaald door ManpowerGroup.
 • Werkt volgens het methodologisch Ipower-kader (bepalen van prioriteiten en beperkingen met betrekking tot tijdsbeheer)
 • Detecteert opportuniteiten tijdens de gesprekken met kandidaten en deelt deze leads met de betrokken entiteiten van ManpowerGroup.

Kandidaat-gerelateerde processen

 • Toont diepgaande expertise op de talentenmarkt wat de inventarisering van talenten, kanalen van jong-afgestudeerden en opportuniteiten van moduleerbare profielen betreft.
 • Is actief betrokken bij relevante belangengroepen, forums en evenementen om het invloedsnetwerk van Experis op de kandidatenmarkt uit te breiden.
 • Organiseert (complexe en geavanceerde) sourcing-processen binnen de wettelijke en ethische context.
 • Positioneert Experis als een ‘employer of choice’ en als een ‘betrouwbare adviseur voor carrièrewendingen’.
 • Begrijpt ten volle de motivaties en de verwachtingen van de kandidaat om het risico op het afhaken van de kandidaat tijdens het proces te minimaliseren. Zorgt voor de vereiste ‘kandidaatervaring’ om de verwachtingen van de kandidaat tijdens het proces te overstijgen.
 • Bouwt relevante talentenvijvers uit via herhaaldelijke contacten met relevante talenten.

Team-gerelateerde processen

 • Zorgt voor een complete en pertinente rapportering naar de Business Consultants toe.
 • Maximaliseert de teamresultaten, door collega’s waar nodig back-updiensten te verlenen.
 • Voorziet zoals gevraagd in de KPI-rapportering van de activiteiten.

Procesoptimalisatie en productontwikkelingsprocessen

 • Vertegenwoordigt Experis en de ManpowerGroup tijdens evenementen gericht op kandidaten.
 • Is actief betrokken bij de rekrutering in campussen
 • Is actief betrokken bij de X-borderrekrutering
 • Positioneert zichzelf als een kampioen in sociale rekrutering die collega’s bijstaat
 • Adviseert en organiseert leemte-opvullende opleidingen voor ‘talentcreatie’.

Financiële processen

 • Is in staat de relevante onderdelen binnen loonpakketten te begrijpen en te bespreken, en is in staat kandidaten te adviseren met betrekking tot vragen over bruto/netto.
 • Brengt de vereiste administratieve procedures ten uitvoer (Carerix, facturatie, timesheets, enz.) door te synchroniseren met onze administratieve cel om maximaal te kunnen focussen op de processen van de core business.

 Competenties:

Kandidaat-gerelateerde competenties

 • Een diepgaande expertise ontwikkelen in geavanceerde sourcing-technieken.
 • In staat om Experis en de ManpowerGroup geloofwaardig te vertegenwoordigen tijdens evenementen gericht op kandidaten.
 • Een winnende relatie creëren om de ‘exclusieve’ advocaat te worden van de kandidaat die op zoek is naar een nieuwe carrièreopportuniteit
 • Een diepgaande expertise ontwikkelen op het vlak van onderdelen van loonpakketten en fiscale hefbomen.
 • Een uitstekende ethiek aan de dag leggen bij het maken en nakomen van beloftes naar de kandidaten toe.

Team-gerelateerde competenties

 • Teamspeler, die back-updiensten verleent over de grenzen van de functieomschrijving heen.

Proces-gerelateerde competenties

 • Actief geïnteresseerd in de ontwikkeling van doeltreffende rekrutering op campussen
 • Actief geïnteresseerd in doeltreffende X-borderrekrutering
 • Ontwikkelt en organiseert leemte-opvullende opleidingen voor ‘talentcreatie’.

Profiel:

 • Bachelor / Master of gelijkaardig door ervaring in een relevant vakgebied (diepgaande expertise in uw specialiteit of in de wereld van de HR-diensten)
 • Uitstekende kennis van 2 van de drie volgende talen: NL / FR / EN, functionele kennis van de 3e taal in de meertalige Experis-omgeving.
 • Loyaliteit aan de visie en missie van ManpowerGroup
 • Loyaliteit aan de visie en missie van ‘vertrouwd adviseur’ van Experis
 • Aangetrokken tot de positie van ‘onderhandelaar’ en ‘advocaat’ tijdens interacties met kandidaten.
 • In staat om het sociaaleconomische evenwicht in de contacten met kandidaten te behouden

Rapporteert aan:

 • Business manager