function OptanonWrapper() { }

Business Consultant Permanent Placement Drongen

Job Details

Hoofddoel van de functie:

De Business Consultant is verantwoordelijk voor business development en dienstverlening in Engineering en Life Sciences.

De business consultant voor vast personeel is een vertrouwde adviseur voor klanten en kandidaten. Hij werkt aan de kant van de klant, waarbij hij de behoeften en de processen van de onderneming begrijpt en tegelijk het besluitvormingsproces en selectiecriteria waar nodig beïnvloedt.
De consultant voor vast personeel is ook actief aan de kant van de kandidaat, waarbij hij zichzelf positioneert als de beste advocaat van de kandidaat in deze loopbaanbegeleiding, en waarbij hij de kandidaat voorbereidt op succes in het proces.

De Business Consultant werkt binnen de context van ManpowerGroup, in overeenstemming met het tactische plan en de operationele prioriteiten die door de Business Manager en de Business Unit Manager worden bepaald.

Hoofdtaken / verantwoordelijkheden:

Binnen ManpowerGroup

 • Oefent zijn functie uit in het bredere wettelijke en ethische kader zoals bepaald door ManpowerGroup.
 • Werkt volgens het methodologisch Ipower-kader (bepalen van prioriteiten en beperkingen met betrekking tot tijdsbeheer)
 • Detecteert opportuniteiten en deelt leads voor de andere entiteiten van ManpowerGroup, in een bredere context dan gewoon rekrutering en selectie.

Klant-gerelateerde processen

 • Identificeert / ontwikkelt nieuwe businessopportuniteiten binnen een klant- of markt-gerelateerd kader (business development, key skill selling, account management)
 • Is betrokken bij eenmalige of op volume gebaseerde projecten van vast personeel binnen onze specialiteit.
 • Begrijpt ten volle de strategie van de klant, het project van de klant, de verwachtingen van de klant en het besluitvormingsproces van de klant om het project en het merk van de klant op een geloofwaardige manier naar de kandidaten toe te positioneren.
 • Beïnvloedt selectiecriteria en het besluitvormingsproces op basis van consultatief advies om een vlotte doorstroom van kandidaten en de snelst mogelijke facturatieprocedure te bekomen.
 • Is in staat om maatstaven en inzichten in de tewerkstellingswereld met klanten te delen.

Kandidaat-gerelateerde processen

 • Organiseert (complexe en geavanceerde) sourcing-processen binnen de wettelijke en ethische context.
 • Positioneert Experis als de best mogelijke advocaat voor de kandidaat tijdens het loopbaanbegeleidingsproces, waarbij hij blijk geeft van diepgaande expertise op ‘consultancy’-niveau.
 • Begrijpt ten volle de motivaties en de verwachtingen van de kandidaat om het risico op het afhaken van de kandidaat tijdens het proces te minimaliseren. Zorgt voor de vereiste ‘kandidaatervaring’ om de verwachtingen van de kandidaat tijdens het proces te overstijgen.
 • Bereidt de kandidaat voor op gesprekken met informatie en rollenspelen en is in staat om de kandidaten doorheen het volledige proces gemotiveerd en scherp te houden.

Team-gerelateerde processen

 • Deelt kandidaten en opportuniteiten met het team om teamdoelstellingen en prioriteiten te behalen.
 • Maximaliseert de teamresultaten, door collega’s waar nodig back-updiensten te verlenen.
 • Voorziet zoals gevraagd in de KPI-rapportering van de activiteiten.

Financiële processen

 • Is in staat om packages op maat te onderhandelen die voldoen aan de individuele verwachtingen van de kandidaat en de ‘compensation & benefits’-strategie van de klant.
 • Is in staat om deals en processen te sluiten, waarbij hij doeltreffend onderhandelt tot de finale handtekening
 • Brengt de vereiste administratieve procedures ten uitvoer (Carerix, facturatie, timesheets, enz.) door te synchroniseren met onze administratieve cel om maximaal te kunnen focussen op de processen van de core business.

Competenties:

Verkoop-gerelateerde competenties

 • Betrokken zijn bij een ‘consultatieve’ (niet-transactionele) verkoopbenadering met een communicatie die is gebaseerd op invloed en impact.
 • IQ en EQ combineren om de aard van het bedrijf, de vacante functie en het proces snel en grondig te analyseren, door de opportuniteit correct te kwalificeren.
 • Klantgerichtheid naadloos combineren met een resultaatgerichte focus (toewerken naar het sluiten van de deal)
 • Een brede maar scherpe commerciële feeling ontwikkelen voor opportuniteiten, ten behoeve van de volledige ManpowerGroup.

Kandidaat-gerelateerde competenties

 • Een diepgaande expertise ontwikkelen in geavanceerde sourcing-technieken.
 • Een winnende relatie creëren om de ‘exclusieve’ advocaat te worden van de kandidaat die op zoek is naar een nieuwe carrièreopportuniteit
 • Een diepgaande expertise ontwikkelen op het vlak van onderdelen van loonpakketten en fiscale hefbomen.
 • Een uitstekende ethiek aan de dag leggen bij het maken en nakomen van beloftes naar de kandidaten toe.

Operationele competenties

 • Operationele uitmuntendheid (op tijd, in lijn met het budget en de KPI’s, met de vereiste kwaliteit
 • Administratieve nauwkeurigheid (Carerix)

 Profiel:

 • Bachelor / Master of gelijkaardig door ervaring in een relevant vakgebied (diepgaande expertise in Engineering en Life Sciences of in de wereld van de HR-diensten)
 • Uitstekende kennis van 2 van de drie volgende talen: NL / EN, functionele kennis van de 3e taal in de meertalige Experis-omgeving.
 • Loyaliteit aan de visie en missie van ManpowerGroup
 • Loyaliteit aan de visie en missie van ‘vertrouwd adviseur’ van Experis
 • Aangetrokken door de positie van ‘onderhandelaar’ tussen de klant en de kandidaat.
 • In staat om conversaties te houden op het niveau C (consultatief niveau in mondelinge, presentatie-gerelateerde en schriftelijke communicatie)
 • Resultaatgericht zijn met een goed beheer van tijd en prioriteiten.

 Rapporteert aan:

 • Business manager